Om BouMatic

Hello, We are BouMatic.

BOUMATIC A/S

Boumatic der har sit hovedsæde i Madison – USA, er en af verdens førende producenter af staldmekanisering, med europæiske afdelinger i Emmelord i Holland, samt danske Skjern, hvor hovedparten af produktionen til Europa finder sted.

Vores kerneområder ligger indenfor malketeknik, og dækker såvel traditionelle malkestalde, karruseller og malkerobotter – men også automatisk udmugning er en central del af vores forret- ningsområde.

Vores forhandler og servicenet er stærkt forgrenet over hele kloden. Så uanset hvor i verden du har din produktion, kan du være sikker på også at finde BouMatic i nærheden af dig.

BOUMATIC OG STRANGKO

I februar 2007 blev Strangko A/S overtaget af BouMatic, og naturligvis er Strangkos forhandlere og egne medarbejdere i Danmark også fuldt ud kvalificerede til at sælge og servicere BouMatics udstyr.

Fra 1. februar 2012 ændrede vi vores navn fra Strangko A/S til BouMatic A/S. Se mere om BouMatic på BouMatic.com

BouMatic råder i dag over 8500 m2 produktionsarealer, en lang række dygtige medarbejdere, en stor og velkvalificeret udviklingsafdeling og en salgsafdeling, der er klar til at give vore kunder en seriøs og personlig betjening.

FULL-LINE PRODUCENT

BouMatic og Strangko er begge Full-line produkter – der i alle facetter er udviklet og konstrueret med fuld fokus på driftssikkerhed og minimale omkostninger til vedligeholdelse.

I det moderne landbrug er driftssikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljø afgørende, hvilket stiller store krav til produktionsudstyret.

Alle anlæg og produkter fra BouMatic A/S er baseret på gennemprøvede materialer og løsninger, og som inddrager den nyeste forskning inden for teknologi, miljø og dyrevelfærd.

VIL DU VIDE MERE?

KONTAKT OS

VORES DYGTIGE MEDABEJDERE

SE VORES MEDARBEJDERE

DRIFTSSIKKERHED OG MINIMALE OMKOSTNINGER

Se vores produkter