Automatisk Separation

Automatisk Separation

I mange løsdriftsstalde bruges der uforholdsmæssigt meget tid på, at finde og udskille de køer der skal goldes, insemineres eller behandles.

STRANGKO´s Heavy Duty – separationsboks løser opgaven sikkert og hurtigt, Den kan styres direkte fra malkestalden eller PC, og processen udføres automatisk.

Helt enkel seperation!

Fra alle Soffimat keyboards, kan du med et enkelt tryk på symbolet * selektere dine køer. Ved gentaget tryk skifter displayet farve og en ny udgangslåge vælges. Ingen kode, konumre eller andet besvær… Såre simpelt – og effektivt!
Varekategori:
000