En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

Det er en helt almindelig antagelse, at der ikke er forskel på kæder, men praksis viser noget ganske andet. De billige alternativer holder ganske enkelt ikke.

Den kæde vi anvender til vores anlæg, er resultatet af mange års ud- vikling for at opnå den rette kombination mellem slidstyrke og fleksi- bilitet. Din sikkerhed for problemfri drift går gennem originale reser- vedele og planlagt service. Det er god økonomi fra start til slut.

Uanset hvilken gulvtype du har eller planlægger til dit byggeri, kan vi løse opgaven. Om du foretrækker det traditionelle kædeanlæg, wire- anlæg, eller hydrauliske systemer, så kan vi hjælpe med løsningen til dit byggeri.
Vi kan naturligvis også integrere vores systemer i allerede eksisteren- de bygninger.
Med BouMatic som partner, hjælper vi dig med professionel rådgiv- ning og teknisk bistand gennem hele processen, og deltager naturlig- vis i byggeprocessen for at sikre det bedst mulige slutresultat.

Varekategori:
000