Handy Select

Handy Select

  • Enkel og effektiv selektion af enkelte køer uden brug af en central computer
  • Beslutning om selektion tages i malkestalden, hvor den eller de køer, der ønskes selekteret, forzynes med et velcrobånd med ID-tag
  • Dobbeltantenneløsning sikrer meget høj selektionssikkerhed og begrænser utilsigtet selektion til et absolut minimum
  • Erfaringstal viser, at der nemt kan spares 2 fulde arbejdsdage pr. måned med automatisk selektion
  • Leveres som enkel lågeløsning eller boksløsning med texasdør

Antennesystem

  • Dobbeltantenne i uforgængelige materialer: Plast og rustfrit stål
  • Ved dobbeltantenneløsning undgås utilsigtet selektion af køer, der befinder sig på den ene eller anden side af selektionsgangen
  • Dobbeltantenne giver også total valgfrihed, på hvilket bagben velcorbånd med ID-tag placeres
Varekategori:
000