Karruseller

Karruseller

Karruseller

Når der skal ses på virkelig stor produktionskapacitet, er malkekarrusellen det helt rigtige valg og såvel Strangko som BouMatic har lange traditioner for malkestalde af denne type.

Som med alt andet vi bygger på BouMatic, har vi også med vores karruseller taget afsæt i at konstruere en ”fuldblods malkemaskine” der er gedigen og robust – med minimale omkostninger til dagligt vedligehold.

Strangko er det rigtige valg, når du skal have et effektivt produktionsapparat til middelstore besætninger. Alle karruseller fra Strangko er bygget med afsæt i de behov, der er i flertallet af de europæiske og skandinaviske besætninger. Malkning af mange køer på kort tid, til en overkommelig pris.

BYGGET TIL KONTINURLIG “ROUND -THE-CLOCK MALKNING!”

Så kort kan vores BouMatic Xcalibur360EX™ udvendig karrusel beskrives!

Xcalibur 360EX™ er ualmindeligt robust bygget og hele vejen igennem konstrueret til at levere uovertruffen kapacitet og maksimal effektivitet til din mælkeproduktion! Alt er helt nøje afstemt og solidt bygget, og der er samtidigt taget afsæt i såvel smarte og brugbare detaljer som flot finish.

Når du ikke ønsker at gå på kompromis nogle steder, er BouMatic´s karruseller det sikre valg!

Varekategori:
000

Når der skal ses på virkelig stor produktionskapacitet, er malkekarrusellen det helt rigtige valg og såvel Strangko som BouMatic har lange traditioner for malkestalde af denne type.

Som med alt andet vi bygger på BouMatic, har vi også med vores karruseller taget afsæt i at konstruere en ”fuldblods malkemaskine” der er gedigen og robust – med minimale omkostninger til dagligt vedligehold.

Strangko er det rigtige valg, når du skal have et effektivt produktionsapparat til middelstore besætninger. Alle karruseller fra Strangko er bygget med afsæt i de behov, der er i flertallet af de europæiske og skandinaviske besætninger. Malkning af mange køer på kort tid, til en overkommelig pris.

BYGGET TIL KONTINURLIG “ROUND -THE-CLOCK MALKNING!”

Så kort kan vores BouMatic Xcalibur360EX™ udvendig karrusel beskrives!

Xcalibur 360EX™ er ualmindeligt robust bygget og hele vejen igennem konstrueret til at levere uovertruffen kapacitet og maksimal effektivitet til din mælkeproduktion! Alt er helt nøje afstemt og solidt bygget, og der er samtidigt taget afsæt i såvel smarte og brugbare detaljer som flot finish.

Når du ikke ønsker at gå på kompromis nogle steder, er BouMatic´s karruseller det sikre valg!

LÆS MERE OM VORES KARRUSELLER

BOUMATIC

CALIBUR TM360EX

Den ultimative malkekarrusel

BouMatic giver dig den ultimative malkekarrusel Xcalibur 360EXTM til udvendig malkning. Xcalibur 360EXTM er bygget til uafbrudt malkning døgnet rundt, den er bygget robust med præcisionshåndværk og giver uforlignelig kapacitet og maks. effektivitet for den daglige mælkeproduktion.

En ko-venlig platform med lavt inventar og nyligt designede pladsstyrepaneler er kun starten på Xcalibur 360EXTM’s designfornyelse. Dens trækstation, drejefordeler, kunststofruller og massive dobbelte I-ståls trækskinne er de mest robuste og driftssikre i branchen.

Xcalibur 360EXTM Standard egenskaber:

 • Hydraulisk træk med variabel hastighed giver driftssikker, jævn og effektiv funktion
 • Ko-venlig platform med lavt inventarudelukker en irriterende labyrint af rør
 • Støbt platformsgulv giver ultimativ styrke, holdbarhed og skridsikker fodfæste for køerne
 • Rør under platformen til mælk, vask, vakuum og filtreret luft til vakuumrør
 • Platform kører på massivt, rundt og dobbelt I-ståls trækskinneanlæg med kunststofruller for at opnå den bedst mulige jævne funktion
 • Hvileposition under platformen holder slanger og pattekopsæt væk fra kotrafikken
 • Automatiseringskomponenter er pænt indbygget i hver sin pladsstyrepanel
 • Låger til vaskekopper kan klappes ned og er placeret for nem adgang og hurtig klargøring
 • Et moderne, robust design og solid konstruktion giver Xcalibur 360EX en varig holdbarhed og værdi

 

STRANGKO

MALKEKARRUSEL INDVENDIG MODEL STRANGKO

 • Indvendig malkning
 • Sildebens opstilling
 • Zig-Zag gravkant
 • Driftsikker løsning

Zig-Zag kantskinne

Denne udforming giver ideelle arbejdsforhold:

 • Ergonomisk rigtig arbejsstilling
 • Påsætning af malksæt lige fremad
 • Godt overblik og kort afstand til koens yver

Trækstation

Platformen drives af en eller to drivanordninger, hvis gearmotor styres fra selve betjeningspanelet via frekvensomformer, hvilket sikrer blød opstart. Den flydende ophængning og kraftige kunststofbelagte drivhjul sikrer en lang levetid og støjfri drift.

Bæreruller

Platformen hviler på flydende kunststofruller uden bærende lejer hvilket sikrer lang levetid og lydløs drift.

Ind/udgang

Texas dør sikrer at køerne kommer ind på platformen på en sikker og flydende måde og giver optimal mulighed for sikker ID.

Malkeplads

En gennemtænkt arbejdsplads med virkelig god oversigt over køer for påsætning. ved påsætning af malksæt med autostart skal malkeren ikke trykke på startknappen på displayet: Dette sikrer mod vrid i krop og arme, og begge hænder er fri til påsætning af malkesættet. Dette system er meget arbejdsvenligt og ergonomisk rigtig, sparer malketid og giver dermed højere kapacitet på karrusellen.

Fodertrug

De store fodertrug er aftagelige og monteret i galvaniseret rørkonstruktion med fangbøjle med automatisk og manuelt betjent sikkerhedsudløser.


MALKEKARRUSEL UDVENDIG MODEL STRANGKO

Platformen har hældning ud mod malkeren,hvilket sikrer den rette arbejdshøjde, nem adgangtil påsætning, god oversigt over ko og yver.Samtidig sikrer det, at fugt m.m. ikke løber ind ikarrusellen og dermed vanskeliggør den daglige rengøring.

Pulsatorer, mælkemålere og andet udstyr er monteretindvendigt, under platformen, og er dermed sikret bedstmuligt mod fugt, men også monteret, så malkeanlæggetunder brug er forbavsende støjsvag.

Seperatmalkning

Seperatmalkning i spand er løst meget enkelt ogproblemfrit med den specielt udviklede Soffimat aftager,der tager af, når koen er færdigmalket, og dermed kankoen forlade malkeplattformen ved udgangen, men hvorspand og aftager kører hele vejen rundt og kommer tilbagetil malkeren, uden at det er nødvendigt at stoppe platformen.Øger kapaciteten væsentligt og sparer mange skridt for malkeren.

Design af indog udgangsparti er nøglen til optimal kapaciteti en udvendig karrusel. Strangko´s unikke design med bred indgangsikrer, at alle malkepladser fyldes hurtigt, nemt og uden “tomme”pladser.

Platform stillet til vask

Vask af anlæg foregår enkelt og nemt ved, at vaskeventilbetjenes fra ydersiden af platformen, og at vaskevandettilsluttes under en lem i gulvet, hvor der er indbygget tankalarm.

Bæreruller

Platformen hviler på ruller af kvalitetsstål. Rullerne er lejreti vedligeholdelsesfri eengangssmurte kugleog nålelejer, og ud forhver tredie bærerulle er der en styrerulle, som sikrer centrering afplatformen.

Selektion af ikke færdigmalket ko

Malkeanlæg forsynet med Strangko Milk-Control giver mulighed for efterseperation af køer,hvor malkesættet af en eller anden grund er taget af, selvom koen ikke er færdigmalket.Disse køer vil så blive lukket tilbage til opsamlingspladsen. Dette er endnu en funktion, der sikrer,at karrusellen ikke skal stoppes ved f. eks. afspark af malkesæt under malkningen.Placering af slangerne giver optimal afløb af mælken. Malkesættet i rustfrit stål vejer kun 1,9 kg oger forsynet med autostart. Når malkesættet løftes ind under koen for påsætning, starter vakuum og pulsering automatisk.