Mugeanlæg

Filtre

Showing the single result

Departments

1 produkt

Gennem snart 50 år har Strangko i både indog udland, været et af de absolut foretrukne produkter indenfor automatisk udmugning. Kombinationen af vores brede erfaring og konstante stræben efter at optimere og forbedre vores produkter, er din garanti for et anlæg, der fungerer knirkefrit i hele levetiden.

Vores skrabere er konstrueret af stål af høj kvalitet og alle øvrige enkeltkomponenter er afstemt til at operere i meget aggressive miljøer for at sikre problemfri drift i årevis.

  • En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

    En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

    Det er en helt almindelig antagelse, at der ikke er forskel på kæder, men praksis viser noget ganske andet. De billige alternativer holder ganske enkelt ikke. Den kæde vi anvender til vores anlæg, er resultatet af mange års ud- vikling for at opnå den rette kombination mellem slidstyrke og fleksi- bilitet. Din sikkerhed for problemfri drift går gennem originale reser- vedele og planlagt service. Det er god økonomi fra start til slut. Uanset hvilken gulvtype du har eller planlægger til dit byggeri, kan vi løse opgaven. Om du foretrækker det traditionelle kædeanlæg, wire- anlæg, eller hydrauliske systemer, så kan vi hjælpe med løsningen til dit byggeri. Vi kan naturligvis også integrere vores systemer i allerede eksisteren- de bygninger. Med BouMatic som partner, hjælper vi dig med professionel rådgiv- ning og teknisk bistand gennem hele processen, og deltager naturlig- vis i byggeprocessen for at sikre det bedst mulige slutresultat.