SHOP

Filtre

Showing 1–24 of 27 results

Se 12/24/Alle

Departments

1-24 af 27 produkter

 • Automatisk Separation

  Automatisk Separation

  I mange løsdriftsstalde bruges der uforholdsmæssigt meget tid på, at finde og udskille de køer der skal goldes, insemineres eller behandles.
  STRANGKO´s Heavy Duty - separationsboks løser opgaven sikkert og hurtigt, Den kan styres direkte fra malkestalden eller PC, og processen udføres automatisk. Helt enkel seperation!
  Fra alle Soffimat keyboards, kan du med et enkelt tryk på symbolet * selektere dine køer. Ved gentaget tryk skifter displayet farve og en ny udgangslåge vælges. Ingen kode, konumre eller andet besvær... Såre simpelt - og effektivt!
 • Boumatic SmartControl

  Boumatic SmartControl

  BouMatic's SmartControl mælkemåler er en robust og pålidelig mælkemåler. Der er kun få bevægelige dele og minimalt vedligehold ! Funktionen er som hos andre produkter, men BouMatic ́s SmartControl, gør det bare lige lidt bedre.
 • ED Basic

  ED Basic

  Navnet siger det hele! En helt simpel basisaftager. Ikke så mange dikkedarer – men helt sikker styring af malkningen
 • En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

  En Kæde Er Ikke Bare En Kæde

  Det er en helt almindelig antagelse, at der ikke er forskel på kæder, men praksis viser noget ganske andet. De billige alternativer holder ganske enkelt ikke. Den kæde vi anvender til vores anlæg, er resultatet af mange års ud- vikling for at opnå den rette kombination mellem slidstyrke og fleksi- bilitet. Din sikkerhed for problemfri drift går gennem originale reser- vedele og planlagt service. Det er god økonomi fra start til slut. Uanset hvilken gulvtype du har eller planlægger til dit byggeri, kan vi løse opgaven. Om du foretrækker det traditionelle kædeanlæg, wire- anlæg, eller hydrauliske systemer, så kan vi hjælpe med løsningen til dit byggeri. Vi kan naturligvis også integrere vores systemer i allerede eksisteren- de bygninger. Med BouMatic som partner, hjælper vi dig med professionel rådgiv- ning og teknisk bistand gennem hele processen, og deltager naturlig- vis i byggeprocessen for at sikre det bedst mulige slutresultat.
 • Får og geder

  Får og geder

  Malkestalde til får og geder
  • Kaskade Stald i varmgalvaniseret rør-konstruktion
  • Fås som 1x henholdsvis 2x16/24/32 (option 2x40/48)
  • Leveres i varianter med eller uden fodring
  • Malkesæt for hver anden plads
  • 2 malkesæt per pulsator
  • Styring type SH 1200/2400 med variabel pulsation, op til 140 dobbeltslag
  • Driver op til 2x48 malkepladser med 2x24 malkesæt
  • Fodring under malkning
  • Motordrevet snegledosering af kraftfoder, manuel eller automatisk
  • Fast exit via løft af fodertrug, som genfyldes af doseringsenhed
  • Pneumatisk cylinder driver exitbom
 • Handy Brush Dobbelt

  Handy Brush Dobbelt

  Handy brush dobbelt, er vores klassiker, med mere end 25 års erfaring i, at fjerne utøj og parasitter! Bomstærk konstruktion, med den bedst tænkelige mekanik, både når det gælder motor, gear og lejer..
 • Handy Brush Enkelt

  Handy Brush Enkelt

  Vores enkelte kobørste - der når alle de steder koen selv har svært ved!
  • Lejer i begge sider af akslen
  • Sikkerhedsstop ved fastkørsel
  • Vender rotationsretning efter 200 starter
  • Lavt strømforbrug - skal blot tilsluttes alm. lysnet
  • 3 faste positioner og 180 graders bevægelighed horisontalt
 • Handy Cart

  Handy Cart

  Mobilt malkeanlæg Træt af at bruge meget tid på separationsmalkning i malkestalden? Tag malkeanlægget hen til de køer, der ikke skal i malkestalden! En mobilmalker der gør det nemmere for dig at få malket køerne i syge- eller separationsafdelingen. Handykarten er konstrueret efter princippet, at malkeudstyret skal være enkelt, robust og driftssikkert. Når separationsmalkningen foregår med separat anlæg, er sandsynligheden for at få blandet mælken reduceret kraftigt. Derfor kan du spare mange penge og ærgrelser. Med en Handykart har du altid malkeanlægget lige der, hvor du har brug for det. Handykarten er et komplet malkeanlæg med vogn, vakuumpumpe, vakuummåler, el-motor, 25 liter komplet spandemaskine, vakuumpulsator og Soffi malkesæt. Handykarten er opbygget på en let stålramme og monteret med store gummihjul for nem og enkel transport mellem båsene. Handykarten tilsluttes ganske enkelt 220 volt og er klar til brug. Har du i forvejen en Strangko spandemaskine, er løsningen at bestille en Handykart uden spandemaskine. Spørg din STRANGKO forhandler om yderligere oplysninger om produktet.
 • Handy Comfort Arm

  Handy Comfort Arm

  Spar dig selv, tænk smart og få mere energi til andre gøremål efter malkningen
  • Comfort-arm til 30 graders sildebensstalde
  • Giv dig selv eller din medhjælper en ekstra hånd
  • Det vægtløse malkesæt. Spar dig selv for at løfte 185 ton om året (ved 100 køer)
  • Med en Handy Comfort-arm undgår malkeren de mange kg daglige løft. Samtidig giver det mulighed for at kunne variere arbejdet, så påsætning kan foregå med begge hænder og aflaster dermed både ryg og hænder
  • Fremstillet i uforgængelige materialer i robust og moderne design
  • Pas på dig selv med en Strangko Comfort-arm Kroppen er et vigtigt arbejdsredskab og det eneste hus vi skal bo i hele livet
 • Handy Floor

  Handy Floor

  Kroppen er vores vigtigste ressource og det handler om at passe godt på den. Et hævbart gulv er med til at sikre dig og dine medarbejdere mod vrid og skæve arbejdsstillinger. Med en total vandring på 30 cm fra bund til top, kan du uanset højde finde den stilling der passer dig allerbedst. Handy floor leveres til alle typer af malkestalde og karruseller.
 • Handy Rail

  Handy Rail

  Alle malkestaldstyper kan leveres med en serviceskinne i hele malkegravens længde med vogne for spande med aftørringsklude, kontrolmål og andre ting, der ønskes lige ved hånden under malkning. Dette sparer mange tunge løft og mange skridt.
 • Handy Select

  Handy Select

  • Enkel og effektiv selektion af enkelte køer uden brug af en central computer
  • Beslutning om selektion tages i malkestalden, hvor den eller de køer, der ønskes selekteret, forzynes med et velcrobånd med ID-tag
  • Dobbeltantenneløsning sikrer meget høj selektionssikkerhed og begrænser utilsigtet selektion til et absolut minimum
  • Erfaringstal viser, at der nemt kan spares 2 fulde arbejdsdage pr. måned med automatisk selektion
  • Leveres som enkel lågeløsning eller boksløsning med texasdør
  Antennesystem
  • Dobbeltantenne i uforgængelige materialer: Plast og rustfrit stål
  • Ved dobbeltantenneløsning undgås utilsigtet selektion af køer, der befinder sig på den ene eller anden side af selektionsgangen
  • Dobbeltantenne giver også total valgfrihed, på hvilket bagben velcorbånd med ID-tag placeres
 • Handy Wash

  Handy Wash

  Strangko Handy Wash er enkle vaskeautomater med PLC styring og skærminfo. De kan monteres i nye og eksisterende malkestalde, og har op til 5 programtrin der frit kan kombineres i en vaskecyklus. Handy Wash leveres som standard med to doseringspumper og med mulighed for montering af yderligere en pumpe. Vanddel og el-del er klart adskilt, så du kan montere betjeningspanelet i et tørt miljø. Handy Wash indeholder, foruden dansk, 5 andre sprog variationer.
 • Karruseller

  Karruseller

  Når der skal ses på virkelig stor produktionskapacitet, er malkekarrusellen det helt rigtige valg og såvel Strangko som BouMatic har lange traditioner for malkestalde af denne type. Som med alt andet vi bygger på BouMatic, har vi også med vores karruseller taget afsæt i at konstruere en ”fuldblods malkemaskine” der er gedigen og robust – med minimale omkostninger til dagligt vedligehold. Strangko er det rigtige valg, når du skal have et effektivt produktionsapparat til middelstore besætninger. Alle karruseller fra Strangko er bygget med afsæt i de behov, der er i flertallet af de europæiske og skandinaviske besætninger. Malkning af mange køer på kort tid, til en overkommelig pris.

  BYGGET TIL KONTINURLIG “ROUND -THE-CLOCK MALKNING!”

  Så kort kan vores BouMatic Xcalibur360EX™ udvendig karrusel beskrives! Xcalibur 360EX™ er ualmindeligt robust bygget og hele vejen igennem konstrueret til at levere uovertruffen kapacitet og maksimal effektivitet til din mælkeproduktion! Alt er helt nøje afstemt og solidt bygget, og der er samtidigt taget afsæt i såvel smarte og brugbare detaljer som flot finish. Når du ikke ønsker at gå på kompromis nogle steder, er BouMatic´s karruseller det sikre valg!
 • Malkesæt

  Malkesæt

  HJERTET I MALKESTALDEN!

  Vakuum anlægget er af største vigtighed for, at din malkestald fungerer problemfrit - dette gælder for selve malkningen, og ikke mindst ved vask af dit anlæg. Både Strangko og BouMatic leverer vakuum pumper af meget høj standard. Alle kan de naturligvis udrustes med frekvensstyring, så du både sænker støjniveauet og ikke mindst din el-regning!
 • Management

 • Parallelstalde

  Parallelstalde

  STOR KAPACITET PÅ BEGRÆNSET PLADS

  Parallelstalde er den mest anvendte staldkonstruktion, og det er der mange gode årsager til. En parallelstald er i sammenligning med såvel sildebensstalde som karruseller en kompakt produktionsenhed, hvor der malkes bagfra. Malkning bagfra giver malkeren en rigtig god arbejdsstilling og der er godt udsyn til koen. Desuden giver malkning mellem bagbenene betydeligt færre afspark af malkesættet.

  GENTLY – QUICKLY - COMPLETELY

  Både Strangko og BouMatic tilbyder dig praktiske og gennemarbejdede løsninger, der med afsæt i vores filosofi; "skånsom hurtig og komplet" sikrer, at du får så meget af den tilgængelige mælk som muligt i køletanken!
 • Real Time Activity

  Real Time Activity

  SIKKER OVERVÅGNING AF DIN REPRODUKTION

  BouMatic ́s RealTime Activity system giver dig sikkerhed for, at selv stille brunster opdages i tide, og du får besked direkte på din mail, når du skal foretage dig noget. Så kan det vist næsten ikke blive lettere!Det skulle da lige være fordi, at du sammen med Soffimat Plus kan få direkte selektion fra malkestalden helt uden at foretage dig noget. Systemet overvåger aktiviteten både når den går op og ned - og sender dig og andre efter dine ønsker - en email med de relevante oplysninger såsom konummer og bedste tidspunkt for inseminering. Real time activity rummer en lang række muligheder for at trække de statistikker og rapporter du har behov for, og da systemet blot er afhængigt af en internetforbindelse, kan du overvåge din reproduktion selv fra din ferie sydpå. Download vores app til såvel tablet som smartphone, og følg med nårsomhelt og hvorsomhelst
 • Rørmalkning

  Rørmalkning

  Kan indpasses i alle nye og eksisterende staldbygninger Ved besætninger, hvor der ønskes malkning direkte i bindestalden, er Strangkos rørmalkeanlæg den ideelle løsning. Anlægget består af et rørsystem med den unikke Handy-Grip løsning. Individuel malkning Køerne kan malkes i det tempo, som passer både køer og malker.Det giver en rolig arbejdsrutine for både køer og malker. Optimal kapacitet Veldimensionerede rør til både mælk og vacuumsikrer en optimal kapacitet på anlægget. Handy skinnesystem Rørmalkeanlægget kan udstyres med Handy skinnesystem, der transporterer malkeudstyret rundt i stalden. Det sikrer et bedre arbejdsmiljø og sparer tid. Robust udførelse Galvaniseret udførelse sikrer minimale omkostninger til vedligehold.
 • Sildebensstalde

  Sildebensstalde

  Sildebensstalde er for mange mælkeproducenter den eneste ”rigtige” måde at malke køer på. Både Strangko & BouMatic har flere varianter af denne type stald. Malkestalden kan udrustes med foder på alle pladser, rotorexit, Handy comfortarm og masser af andet tilbehør. Dertil kommer en stor og varierende pakke af forskellig automatisering. I lighed med alle vore andre produkter, er der tale om solide og velafprøvede konstruktioner, der tåler håndfast behandling og mange års brug.
 • Slutenheder

  Slutenheder

  Vores slutenheder kommer naturligvis i forskellige størrelser og former - helt afhængigt af, hvilken malkestald du skal have. Fælles for dem er dog - at vi med udformning og konstruktion har stort fokus på at denne vitale del af malkeanlægget altid bliver vasket ren. Beholderne fremstilles i rustfri stål og kugle poleres for at sikre helt glatte overflader. De mindre enheder op til 50 ltr. kan stadigvæk fås i glas
 • Smartlite

  Smartlite

  Et helt nyt og innovativt aftager system, der kan anvendes på såvel Strangko som BouMatic malkestalde. Smartlite er et interaktivt, netværksbaseret aftagersystem, der gør op med den sædvanlige forståelse af aftagere. En simpel illumineret LED knap giver dig alt den information, du har brug for. Med Smartlite kan du på en yderst overskuelig måde følge med i alle malkerutinerne! Systemet er under udvikling, men kan allerede nu købes som aftagersystem. Managementdelen er klar i løbet af sommeren 2015 men fremtiden starter allerede nu!
 • Soffimat Plus

  Soffimat Plus

  LIDT MERE AF DET HELE

  Strangko ́s topmodel, med keyboard på hver enkelt plads. Soffimat Plus giver dig kontrol over alle processer; ID, aktivitet, pulsering, mælkeydelse, aftagerniveau, selektion mv., der styres med MPC programmet. Det store display giver dig præcise data om den igangværende malkning – og med aktuelle kurver får du klar besked om blandt andet korrekt malkeforberedelse. Selekter dine køer fra Soffimat Plus med tryk på blot en enkelt knap – farveskift i displayet fortæller hvilken låge der vælges. Mere simpelt kan det næsten ikke blive! Du kan styre samtlige funktioner fra panelerne og systemet understøtter naturligvis ICAR godkendt mælkemåling. Hvis du anvender vores Real Time Activity kan Soffimat Plus med Herd Metrix også automatisk sortere de køer fra, der skal insemineres.
 • Stangko Mælkemåler

  Stangko Mælkemåler

  Mælkemåleren fra Strangko er en enkel og yderst pålidelig måleenhed. Eneste bevægelige del er vippeskålen of kræver derfor minimal vedligeholdelse.